ZÁPAD SLNKA #fetishart

Výstavy
Banská Bystrica
-

intermediálna výstava s diskusiou

 

„Počkajme si na západ slnka, tie najdôležitejšie veci sa diali vždy po tme...“

 

Autorský projekt ZÁPAD SLNKA s podtitulom „#fetish #art“ je intermediálnou výstavou tvorivého dua – drag queen Matúša Vraštiaka a fotografa Olivera Kuklovského. Obaja sa venujú štylizovaným a vizuálne zaujímavým obsahom, ktoré publikujú na sociálnych sieťach v rámci propagácie rôznych podujatí či umeleckých diel. Formálne a tematicky ide väčšinou o zobrazovanie a interpretáciu objektov a ľudí v rôznych architektonických či „zakázaných“ kontextoch. Aj keď ich diela môžu na prvý dojem pôsobiť šokujúco, majú ambíciu byť skôr povzbudením k prekročeniu vlastného tieňa a porozumeniu vzťahu medzi identitou a telesnosťou. Vo svojej tvorbe sa inšpirujú pop kultúrou, drag shows a miestnym slobodným duchom.
Pôvodný význam slova „fetiš“ siaha na začiatok 17. storočia a pochádza z portugalského feitiço („šarm“, „čary“, „vábenie“). Označuje objekt, na ktorý sa nazerá s údivom a vierou v jeho zázračnú silu. Objekt môže tiež predstavovať personifikované božstvo, ktoré je hodné uctievania. Termín „fetišizmus“ sa objavuje až koncom 19. storočia v súvislosti s pojmom „animizmus“, ktorý je príznačný pre rodovú spoločnosť, i keď jeho prvky možno nájsť v mnohých súčasných náboženstvách.
V čisto psycho-sexuálnom zmysle je slovo „fetiš“ spojené s dielom Henryho Havelock Ellisa (1859-1939) z roku 1897. Sexuálny fetiš (neživý predmet alebo časť tela) môže byť nepatologický a viesť k uspokojeniu bez akejkoľvek ujmy. Naopak, v medicínskom zmysle môže ísť o duševnú poruchu v prípade, ak spôsobuje vážne psychosociálne ťažkosti či má zásadný negatívny vplyv na nejakú oblasť života. V širšom zmysle môže byť za sexuálny fetiš považovaný aj nejaký druh opakovanej aktivity.
Výstavou výrazných i nenápadnejších obrazov a fotografií sa autori snažia poukázať na viaceré odtiene toho, čo je dovolené a čo je už za hranicami našej predstavivosti či akceptovateľnosti. Nabádajú človeka nebáť sa objavovať v sebe to, po čom túži, ale nie vždy si dovolí vysloviť nahlas...
Okrem hudobného a vizuálneho zážitku výstava ponúka diskusiu s autormi projektu

 

Vstupenky

Odporúčané akcie