Lesopotulky - Raky v Malých Karpatoch

Šport
Horné Orešany
-

Prebádajte so zoológom život v riekach Malých Karpát. Tento zážitkový turistický výlet je zameraný na živú prírodu, konkrétne vodné živočíšstvo v lokalite Majdánske v Malých Karpatoch.

 

Zoberieme vás k toku Parná či potoku Bohatá, kde vám bude zoológ rozprávať o výskyte a živote vodného živočíšstva a ich ochrany v riekach.  Zážitkový okruh pozostáva z viacerých zastavení, na ktorých sa dozvieme o biotopoch vodných tokov Malých Karpát. Na trase môžeme spozorovať viaceré druhy vodných organizmov, od drobných kôrovcov či lariev hmyzu, po raky a ryby, žubrienky salamandier po zaujímavý vodný mach prameňovky obyčajnej. Zoológ vám rád porozpráva o ich živote. 

Pri troche šťastia spozorujeme vo vode pobytové znaky vydry riečnej. Tento výlet je jedinečný práve praktickou ukážkou rôznych druhov vodných organizmov, zoológ bude mať k dispozícii nádobky a sieťky. 

 

Trasa 

1. Vodné toky a biotopy, život vydry riečnej 

2. Rybolov - praktická ukážka vodných organizmov  

3. Geológia územia, prepojenie terénnej biológie a geológie  

4. Vyvieračky a vody v krasovom území, o živote Salamandry

5. O živote a význame vodného hmyzu a kôrovcov 

6. Život rakov a rýb 

6. Rybolov - praktická ukážka vodného živočíšstva 

Okruh meria 10 km, na jeho absolvovanie sú potrebné 3 – 4 hodiny.

 

🚩 Výlet sa začína v sobotu 21. októbra na parkovisku na Pállfyho námestí, Majdánske, Horné Orešany (48.466614, 17.402615).

🕙 Čas stretnutia: 9:45, turistika začína o 10:00 h.  

 

Cena lístka: 12,00 €

Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov.  

 

Lesopotulky sa konajú za každého počasia.  

 

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov prehliadky a iných škodách vzniknutých na trase prehliadok. Účastníci nesú plnú zodpovednosť za svoje zdravie a osobné veci. 

Vstupenky

Odporúčané akcie