Lesopotulky - Obrázkovou horou

Šport
Piešťany
-

Zážitkový výlet Obrázkovou horou bude venovaný významu lesov pre prírodu i človeka. Turistickým okruhom nás prevedie skúsený lesný pedagóg. Bude hovoriť o živote lesa aj o jeho zložitej štruktúre. Dozviete sa, že les je spoločenstvom rozmanitých organizmov (stromov, bylín, húb, živočíchov), ktoré žijú vo vzájomných vzťahoch.

 

Súčasťou tejto nenáročnej turistickej vychádzky bude viacero zastavení. Oboznámite sa s históriou rodu Zedtwitzovcov, s lesníckymi a turistickými mapami, prevedieme vás históriou obhospodarovania lesov a spôsobmi využitia drevnej hmoty.

Reč bude o druhoch ťažby, ale aj o kategóriách lesov a spôsoboch hospodárenia. Náš sprievodca vás zavedie k travertínovému jazierku. 

 

Trasa

1. Havran (parkovisko) – začiatok trasy 

2. Geografické členenie územia, história územia s prepojením na rod Zedtwitz 

3. História obhospodarovania lesov na území dnešného Slovenska 

4. Význam skladov dreva, odvozná sieť, doprava dreva 

5. Druhy ťažby s dôrazom pri obnovnej ťažbe na zakladanie následného porastu prirodzeným zmladením 

6. Výchovná úmyselná ťažby, význam a spôsob vykonania zásahu, oboznámenie sa s lesníckymi a turistickými mapami 

7. Spôsoby využitia drevnej hmoty, výchovný zásah v mladých lesných porastoch 

8. Ťažba rozpracovaného porastu – ukážka fáz obnovy s nastupujúcim prirodzeným zmladením 

9. Pri obrázku – prameň, mimoprodukčné funkcie lesa 

10. Travertínové jazierko 

11. Príchod k parkovisku Havran 

Okruh s prevýšením 350 m meria 5,9 km. Predpokladaný čas potrebný na jeho absolvovanie je 4,5 hodiny. 

 

🚩 Výlet sa začína v sobotu 28. októbra na parkovisku Havran (horský prechod na ceste medzi Piešťanmi – Topoľčanmi, 48.565605, 17.877001). 

🕙 Čas stretnutia: 9:45, turistika začína o 10:00 h.  

 

Cena lístka: 12,00 €

Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov.  

 

Lesopotulky sa konajú za každého počasia.  

 

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov prehliadky a iných škodách vzniknutých na trase prehliadok. Účastníci nesú plnú zodpovednosť za svoje zdravie a osobné veci.

Vstupenky

Odporúčané akcie