HC `05 BB - HK Spišská Nová Ves

Šport
Banská Bystrica

Vstupenky je možne zakúpiť online cez www.ticketportal.sk a v predajných miestach Ticketportal.

Zakúpiť vstupenku na zimnom štadióne zatial nebude možné. Vstup bude umožnený len v režime OP, čo znamená pre ľudí, ktorí sú plne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami. Túto skutočnosť budú musieť pri vstupe na podujatie dokladovať, ideálne COVID pasom s QR kódom.

Vzhľadom na stále pretrvávajúce rekonštrukčné práce na zimnom štadióne a v jeho okolí budú k dispozícii iba tribúny A a C

Zároveň chceme všetkých návštevníkov požiadať o dodržiavanie organizačného a návštevného poriadku. Taktiež prosíme o dodržiavanie opatrení (prekrytie horných aj dolných dýchacích ciest respirátorom FFP). Zároveň chceme divákov požiadať, aby mali pri vstupe nachystané potrebné doklady (QR kód / doklad o prekonaní ochorenia), aby sme urýchlili celý proces kontroly. Vstup na tribúny bude sprístupnený 1 hodinu pred začiatkom stretnutia.

Vstupenky

Odporúčané akcie