Slávnostný otvárací koncert 68. mfP - Slovenská fi

Koncerty
Piešťany

19.00 Dom umenia – Terasa

Slávnostné fanfáry
TROMBON QUARTET
Albert Hrubovčák - umelecký vedúci

Slávnostné fanfáry v podaní súboru mladých hráčov na trombón, ohlasujúce otvorenie 68. ročníka mfP 2023.

19.30 Dom umenia – Veľká sála

Slávnostný otvárací koncert 68. mfP  
Hudba zo slovenských filmov

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR                                                                                    

Rastislav Štúr - dirigent
Adam Sedlický - zbormajster
Róbert Puškár - panova flauta, píšťalka
Iveta Malachovská -  moderátorka

Vstupenky

Odporúčané akcie