Kmeťoband, Igor Kmeťo ml. a Sám Sebou

Koncerty
Trnava

Ďalšie info: dostupné VIP, gastro, občerstvenie, parkovanie v city arena, 22:00 ohňostroj 

Predaj na mieste 25€ a VIP 35€

Bez zliav!

Vstupenky

Odporúčané akcie