Kiosk | Peter Gonda: Šest příběhů o vzniku a zániku

Iné akcie
Žilina
-

Predstavenie, na ktoré vás pozývame, rozpráva príbehy, ktoré do svojho stredu neumiestňujú indivíduum, a už vôbec nie človeka, ale život. Život bujnejúci, rastúci, mutujúcí, nomádsky či domestikovaný, prírodný či spoločenský. Večer venovaný rozprávaniu príbehov, ktoré spája jediná linka – namiesto objektu je dôraz kladený na proces, namiesto jedinca na systém. Namiesto času ľudského skúma čas geologický, bunečný, čas systémov, čas konca.

Šesť príbehov, akási do seba zacyklená kozmogónia faktov, ktorých mytopoetickosť je založená na silách gravitácie, koevolúcie, molekulárnej dynamiky a bunečného delenia. Príbeh ako čas osamote, čas ako existencia samotná, existencia ako príbeh.

Koncept, scenár, réžia: Peter Gonda
Hudobná dramaturgia: Michal Cáb, Jonatán Pastirčák
Scéna: Matěj Sýkora
Účinkujú: Anna Bubníková, Julie Goetzová, Johana Schmidmajerová

Vstupné: 6,00 / 4,00 € (plné / zľavnené)
Vstupenky

Odporúčané akcie