Design it! Conference 2019

Iné akcie
Trnava
-

Druhý ročník neformálnej konferencie o dizajne a vizuálnej komunikácii.
1 deň, 9 prednášok, 100 stoličiek na predaj.
Vidíme sa 16. októbra 2019 v Malom Berlíne v Trnave.

Kto ti odovzdá svoje dizajnérske know-how?
Palko Bartoš / Bless Studio
Ivan Uličný / Alien Studio
Matej Špánik / Snask*, Nice Guy

Mená ďalších rečníkov zverejníme čoskoro! 
Sleduj náš web www.designitconf.sk

Vstupenky

Odporúčané akcie