Cat’s Paw: Medzinárodné stretnutie

Iné akcie
Košice
-

Po minuloročnej úspešnej edícii Cat’s Paw sa v januári opäť v Tabačke zíde medzinárodná skupina vzdušných akrobatiek, ktoré spája spoločná téma geografickej i ideovej izolácie, a otázky týkajúce sa procesov a metodológií ich tvorby v individuálnom domovskom prostredí, hľadanie pojítok vzájomnej podpory, a záujem spísania spoločného kreatívneho manifesta pre rok 2020. 

Cat’s Paw je experimentálny Aerial Dance Meeting, prvý a jediný svojho druhu na Slovensku. Akrobatky sa počas týždňa budú venovať sólovej i skupinovej práci, workshopom, diskusiám, práci v tichu a samote, ako i v kolektíve, a rôznym iným metodologickým aktivitám. Tento rok je stretnutie zamerané špecificky na prácu na vertikálnom akrobatickom náčiní (silks & rope). Počas stretnutia taktiež skupina otvorí verejnosti priestor vo forme tzv. “open door”, kde budete mať možnosť incognito a pasívne nahliadnuť do vnútra procesu a práce skupiny.
Vstupenky

Odporúčané akcie