Becoming cow

Festivaly
Banská Bystrica
-

Performatívna prednáška o transgresívnom spolunažívaní s kravami.

 

Projekt vznikol na neďalekej farme týždeň pred festivalom. Výskumná performancia „Be-coming Cow“ bola súčasťou Risbinej dlhodobej iniciatívy „Be-coming Ki(n)“, ktorá sa zapája do aktu mediácie a expanzie vlastného Ja vo viac-než-ľudskej sfére. Od decembra 2019, Risba-ki prechádza premenou smerom k postdruhovej dekolonizovanej forme života a smerom od tradičnej (anglickej) gramatiky, ktorá je založená na používaní radikálnych zámen „ki“(sing.) a „kin“ (privl., pl.). Risbina umelecká prax vychádza z filozofie nového materializmu, špekulatívneho realizmu a kritického post-humanizmu. Performance (udalosť) sa uskutoční v kolaborácii s umelcom Adamom Englerom, ktorý bol jediným človekom a multimediálnym dokumentátorom transmutácie „Be-coming Cow“.

Vstupenky

Odporúčané akcie