Tréning zručností tvorby komunity

Diskusia
Piešťany
-

O Tréningu


Tento tréning vám ponúka jedinečnú príležitosť prehĺbiť svoje komunikačné zručnosti, emocionálnu inteligenciu a schopnosť budovať silné väzby. Pod vedením skúsených facilitátorov sa naučíte, ako vytvárať autentické vzťahy, ktoré majú silu transformovať nielen jednotlivcov, ale celé pracovné a osobné prostredie. Nechajte sa inšpirovať a staňte sa súčasťou tejto transformačnej skúsenosti, ktorá má potenciál zmeniť váš pohľad na svet a spôsob, akým sa v ňom pohybujete a komunikujete s ostatnými.

 

𝗠𝗲𝘁𝗼́𝗱𝗮 𝗩𝘆𝘁𝘃𝗮́𝗿𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗽𝗼𝗱𝗹̌𝗮 𝗦𝗰𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗣𝗲𝗰𝗸𝗮

Metodika vytvárania komunity podľa Scotta Pecka sa opiera o niekoľko základných princípov, ktoré umožňujú účastníkom dosiahnuť hlbšiu úroveň porozumenia sebe samým a ostatným členom komunity.  Účastníci prechádzajú rôznymi fázami vývoja skupiny bez zamerania sa na konkrétnu tému či úlohu. Cieľom je naučiť sa efektívnej komunikácii a v prípade úspechu dosiahnuť hlboký pocit súdržnosti, prijatia a bezpečia. Tento prístup umožňuje účastníkom objavovať efektívne stratégie pre profesionálny, osobný a duchovný život. Vytváranie komunity tak slúži ako komunikačné laboratórium a priestor pre prezentáciu pravého „ja“.

 

𝗖𝗼 𝘇𝗶́𝘀𝗸𝗮𝘁𝗲?

• Zlepšenie komunikačných zručností a rozvoj emocionálnej inteligencie.

• Nové prístupy k počúvaniu a hlbšie spojenie s blízkymi a kolegami.

• Uvedomenie si vlastných motivácií, emócií a potrieb.

• Identifikácia a prekonanie obranných mechanizmov.

• Uvoľnenie predsudkov a očakávaní.

• Lepšie zvládanie rozdielov vo vzťahoch.

• Hlbšie porozumenie vlastným obavám.

• Uzdravenie starých zranení.

• Ocenenie osobných silných stránok a ich zdieľanie.

• Užívanie si ticha a spoločnej radosti.

• Porozumenie fázam rozvoja skupiny a podpora rodinného či tímového rozvoja.

 

Procesom Vás budú sprevádzať:

Vanda Marečková je skúsená facilitátorka metódy budovania komunity, ktorá sa zameriava na prekonávanie komunikačných bariér a konfliktov. Jej bohaté profesionálne a osobné skúsenosti z rôznych kultúr a jazykových prostredí prispievajú k jej schopnosti vytvárať hlboké porozumenie medzi ľuďmi. Pôsobí v Community Building International (CBI) a je zakladateľkou inovatívnych vzdelávacích projektov a aktívne pôsobí v oblasti umenia a komunitného rozvoja.

 

Ľubomír Harmanovský spolupracuje s organizáciou CBI od roku 2021 ako facilitátor v dlhodobom tréningovom programe. Absolvoval množstvo školení a je aktívnym účastníkom seminárov na Slovensku pod vedením Edwarda Groodyho. Jeho víziou je svet, v ktorom ľudia žijú v harmónii so sebou, s ostatnými a s prírodou. Verí, že každý z nás môže prispieť k vytvoreniu takéhoto sveta.

𝗦𝘁𝗿𝗮𝘃𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗮 𝘂𝗯𝘆𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶𝗲: Zabezpečuje si každý účastník individuálne.
𝗝𝗮𝘇𝘆𝗸: Slovenský a český

Vstupenky

Odporúčané akcie