iTlak #04: Na počiatku bol UAKOM 30 rokov od prvého pripojenia Slovenska na internet

Diskusia
Banská Bystrica
-

Prednáška s diskusiou v spolupráci s FPV UMB.

Vstupenky

Odporúčané akcie